Ur. Wszystkich Świętych 2021-11-01

Uroczystość Wszystkich Świętych 2021 r.

  1. Uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem kanonizowanych, błogosławionych i nieznanych Świętych. Radujemy się, że Bóg daje nam udział w swoim życiu i zaprasza nas do świętości. Postarajmy się dziś o głęboką refleksję nad własnym życiem, nad życiem pozagrobowym, byśmy nie zmarnowali ani jednego dnia dla wieczności.

Serdecznie witamy w naszej parafii wszystkich Rodaków i Gości. Niech wspólna modlitwa i spotkania nad grobami umocni naszą wiarę w życie wieczne i będzie też okazją do spotkania z bliskimi.

  1. Dziś Msze św. w naszym kościele w porządku niedzielnym z wyjątkiem Mszy św. o godz. 13.30.

O godz.: 14.00 zgromadźmy się na sądeckich cmentarzach, aby przez udział w słuchaniu Słowa Bożego, procesji i wspólnej modlitwie, wypraszać duszom czyśćcowym Boże Miłosierdzie.

Przypominamy, że udział w nabożeństwie na cmentarzu, nie zastępuje uczestniczenia we Mszy św.

  1. Dziś od południa i przez cały Dzień Zaduszny, można zyskać odpust zupełny za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Warunkiem zyskania odpustu jest: nawiedzenie kościoła, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i odmówienie: Ojcze nasz, Wierzę w Boga… modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Penitencjaria Apostolska ponownie w tym roku, ze względu na trwającą pandemię, rozszerza zyskiwanie odpustów zupełnych za zmarłych przez osiem dni na cały miesiąc listopad w dowolnie wybranym dniu.

Również odpust zupełny, który można zyskać w Dniu Zadusznym pobożnie nawiedzając kościół, można zyskać w dowolnie wybranym dniu miesiąca listopada.

Odpust zupełny można zyskać pod zwykłymi warunkami.

Cały tekst Dekretu Penitencjarii Apostolskiej umieszczony jest w gablocie.

  1. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych zwane Dniem Zadusznym. Msze św. będą o godz.: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i o 18.00.

O godz. 18.00 Msza św. koncelebrowana za wszystkich zmarłych, wypominanych w naszej parafii.

Przed każdą Mszą św. będą omadlane wypominki.

Składka z Dnia Zadusznego przeznaczona jest na cele charytatywne.