Bierzmowanie

Informacje na temat przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa dwa lata.
 2. Na początku września uczniowie klas VII szkoły podstawowej zgłaszają swoją chęć rozpoczęcia przygotowania poprzez zapisanie się w zakrystii kościoła lub kancelarii parafialnej. Kandydaci, którzy należą do innej parafii, przedstawiają przy zapisie zgodę swojego księdza proboszcza na udział w przygotowaniu i przyjęcie sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Kandydaci, którzy zostali ochrzczeni w innej parafii, przedstawiają metrykę chrztu świętego.
 3. W pierwszej kolejności obowiązek odpowiedniego przeżycia czasu przygotowania do bierzmowania spoczywa na samych kandydatach. Powinni oni wykazać się odpowiedzialnością i konsekwencją. Stąd też wymaga się od nich zaangażowania w dwuletni proces przygotowania poprzez:
  • codzienną osobistą modlitwę,
  • coniedzielny udział we Mszy św.,
  • systematyczny udział w katechezie szkolnej,
  • regularne comiesięczne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
  • udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych odbywających się w każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 19:00,
  • zdanie w ramach katechizacji szkolnej egzaminu z wiedzy religijnej.

   W ten sposób kandydaci potwierdzają złożoną na początku okresu przygotowania chęć i gotowość przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
 4. Kandydaci z klas VII i VIII swój udział w powyższych praktykach religijnych potwierdzają odpowiednimi wpisami w „Dzienniczku kandydata do bierzmowania”, który otrzymują na początku okresu przygotowania:
  a) udział w coniedzielnej Eucharystii – potwierdzeniem jest podpis rodzica w odpowiedniej rubryce,
  b) udział w dowolnie wybranych nabożeństwach (przynajmniej 15 w ciągu roku formacyjnego) – potwierdzeniem jest podpis samego kandydata w odpowiedniej rubryce,
  c) przystąpienie do spowiedzi przed pierwszym piątkiem miesiąca – potwierdzeniem jest podpis spowiednika w odpowiedniej rubryce,
  d) udział w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym – potwierdza prowadzący spotkanie,
  e) systematyczny udział w katechizacji szkolnej oraz zdanie egzaminu z wiedzy religijnej – potwierdza katechetka lub katecheta uczący w danej szkole.
 5. Choć to sam kandydat w głównej mierze jest odpowiedzialny za swoje przygotowanie, to jednak nieocenioną pomocą i wsparciem w procesie przygotowania młodzieży do bierzmowania są dla nich rodzice. Wciąż odpowiadają oni za swoje dzieci, także w wymiarze wychowania religijnego. Powinni zatem wykazać zainteresowanie procesem przygotowania swych pociech do sakramentu bierzmowania, zachęcać dobrym słowem i przykładem do jak najpełniejszego zaangażowania w życie religijne, a także wspierać dobrą radą i swoją modlitwą.
 6. Termin bierzmowania zostaje podany kandydatom podczas jednego ze spotkań formacyjnych. Bezpośrednio przed dniem bierzmowania odbywa się dziewięciodniowa nowenna przygotowująca młodzież do przyjęcia przez nią sakramentu. Udział w niej jest obowiązkowy.
 1. Przy okazji bierzmowania każdy kandydat wybiera sobie nie tyle „imię”, co „patrona” – może nim być któryś z ogłoszonych przez Kościół świętych lub błogosławionych. Warto zadbać, aby nie był to ktoś przypadkowy, ale postać, która będzie inspiracją dla własnego rozwoju duchowego oraz wzorem do naśladowania na dalsze lata życia. Można również pozostać przy patronie, którego imię otrzymało się na chrzcie świętym (o ile oczywiście jest to imię świętego lub błogosławionego).
 1. Podczas udzielania sakramentu bierzmowania kandydatowi towarzyszy świadek. Może nim być kobieta lub mężczyzna, którzy:
  • mają ukończone 16 lat,
  • są ochrzczeni oraz przyjęli bierzmowanie,
  • są wierzący i praktykujący,
  • nie żyją w związku niesakramentalnym,
  • prowadzą życie zgodne z zasadami moralności chrześcijańskiej.

Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic kandydata. Zaleca się natomiast, aby w miarę możliwości był to któryś z rodziców chrzestnych.