Komunikat Biskupa Tarnowskiego na Poniedziałek Wielkanocny 10.04.2023 r.

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO

 NA PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 10.04.2023

             Drodzy Diecezjanie

Po raz kolejny przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w bardzo trudnym i niepewnym czasie trwającej wojny w Ukrainie i związanych z nią różnych kryzysów humanitarnych oraz ekonomicznych. Mimo tylu niepewności i niedogodności, które w jakiś sposób dotknęły każdego z nas, nie upadamy na duchu, ale z jeszcze większą nadzieją przeżywamy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, który jest Zwycięzcą nad śmiercią, piekłem i szatanem. We wspólnocie Kościoła, który tworzymy, jesteśmy silniejsi i zawsze gotowi do podejmowania kolejnych wyzwań, jakie stawia przed nami Bóg.

Dobitnym świadectwem tej gotowości był rok pomocy, jakiej Polska, a szczególnie Kościół katolicki udzielił i nadal udziela naszym Siostrom i Braciom z Ukrainy doświadczonym przez niesprawiedliwą wojnę.  Nasza tarnowska diecezja od samego początku włączyła się w niesienie pomocy Uchodźcom z Ukrainy. Już w pierwszych dniach marca ubiegłego roku zaczęli napływać do nas pierwsi Uchodźcy, dla których otworzyliśmy drzwi naszych domów rekolekcyjnych, placówek formacyjnych, domów katechetycznych, placówek Caritas, a także wielu domów prywatnych. Caritas Diecezji Tarnowskiej, która od samego początku zajęła się organizacją oraz koordynacją udzielanej uchodźcom pomocy, podsumowała 24 lutego br. tę pomoc podając bardzo konkretne dane liczbowe. W całej diecezji – tylko w budynkach będących własnością podmiotów kościelnych – znalazło schronienie ok. 4000 uchodźców. Były to przede wszystkim dzieci z matkami oraz osoby starsze. Na wsparcie tych osób Caritas diecezjalna przeznaczyła prawie 2 400 000 złotych. Oczywiście większość z tych osób korzystało także z dotacji państwowych oraz wsparcia indywidualnych ofiarodawców. Caritas diecezjalna wraz z innymi podmiotami kościelnymi oraz samorządowymi wspierała także punkt pomocy uchodźcom na dworcu w Tarnowie oraz centrum wsparcia utworzone przy poradni „Arka”. Kontynuacją tych działań będzie powstająca w Tarnowie Placówka Integracji Ukraińskiej przy Placu Kazimierza w ramach kapłańskiej Fundacji „Caritas Sacerdotalis”.

Diecezja tarnowska wspierała także rodziny poszkodowane przez wojnę w samej Ukrainie. Dwukrotnie organizowana przez Caritas akcja „Paczka dla Ukrainy” zaowocowała przygotowaniem ponad 9 000 paczek na łączną kwotę ponad 3 000 000 zł. Paczki te zostały przekazane już do najciężej doświadczonych regionów wschodniej Ukrainy. Również w ostatnim czasie Caritas Diecezji Tarnowskiej przekazała do Caritas Polska 920 000 zł zebranych w naszej diecezji w ostatnią niedzielę lutego, z których to pieniędzy połowa zostanie przeznaczona na wsparcie akcji „Rodzina Rodzinie” w Ukrainie, zaś druga część zebranych środków będzie na dalszą pomoc dla uchodźców w Polsce. Dotychczasowa pomoc dla Ukrainy tylko z naszej tarnowskiej diecezji zamknęła się kwotą prawie 7 000 000 zł.

Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim Wam, Drodzy Diecezjanie, za ten ogrom solidarności i bardzo wymiernego wsparcia dla Narodu Ukraińskiego. Wojna nadal trwa, dlatego nasza pomoc będzie kontynuowana.

Pomimo tragicznej sytuacji u naszych Sąsiadów w Ukrainie, Caritas pamięta także o innych krajach dotkniętych różnymi kataklizmami. Tak było na początku bieżącego roku, gdy po tragicznym trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii z ofiar zebranych w naszej diecezji mogliśmy poprzez Caritas Polska przekazać prawie półtora miliona złotych na pomoc w odbudowie zniszczonych przez kataklizm domów. Jestem Wam, Drodzy Diecezjanie, za to bardzo wdzięczny!

Najbliższa niedziela kończąca oktawę wielkanocną obchodzona jest w Kościele jako Niedziela Miłosierdzia i doroczne Święto Caritas. Tegoroczne diecezjalne obchody tego święta odbędą się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tylmanowej, w sobotę 15 kwietnia o godz. 10.00. Niedziela ta rozpocznie również Tydzień Miłosierdzia. Chciałbym już dzisiaj wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają dzieła miłosierdzia Caritas zarówno w wymiarze parafialnym, jak i ogólnodiecezjalnym. Dziękuję wszystkim wolontariuszom – starszym i młodszym – którzy angażują się w służbę na rzecz ubogich. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy materialnie wspierają Caritas. Wśród nich jest ogromna rzesza naszych diecezjan, którzy regularnie przekazują 1% podatku na Caritas. W tym roku będzie to po raz pierwszy 1,5 procent. Jestem Wam za to bardzo wdzięczny! Już dzisiaj dziękuję także za ofiary, które złożycie w Niedzielę Miłosierdzia do puszek Caritas w ramach tradycyjnej zbiórki na cele Caritas Diecezji Tarnowskiej. Zachęcam wszystkich do jak najgłębszego i owocnego przeżycia Święta Miłosierdzia Bożego a także całego tygodnia poświęconego idei i dziełom miłosierdzia. Niech „wyobraźnia miłosierdzia”, o której uczył i do której zachęcał nas Święty Jan Paweł II stale nam towarzyszy.

Na ofiarną służbę e duchu miłości miłosiernej z serca błogosławię

 † Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI