Komunikat Biskupa Tarnowskiego

NA SKRZYDŁACH WIARY I ROZUMU

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w sprawie studiów
na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie  

Drodzy Diecezjanie!

Św. Augustyn wyznawał: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”. Te słowa wielkiego Doktora Kościoła, przytaczane przez Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 158) – zdają się streszczać istotę misji każdej katolickiej uczelni. Jest ona przestrzenią, w której wzajemnie przenikają się wiara i rozum, a beneficjentem tej błogosławionej styczności jest człowiek, i cały rozwój chrześcijańskiej kultury. Od wielu lat misję tę owocnie realizuje również Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Uczelnia, o której możemy z dumą i radością powiedzieć, iż jest nasza – diecezjalna – szeroko otwiera swe podwoje zapraszając na pięcioletnie studia magisterskie z teologii, a także, co jest tegoroczną edukacyjną nowością, na dwuletnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne. Studia pięcioletnie dedykowane są osobom świeckim i zakonnym; służą one nie tylko pogłębieniu wiedzy i wiary, ale też przygotowują do nauczania religii w przedszkolu, w szkole podstawowej i średniej. Dwuletnie Studia Teologiczno-Katechetyczne adresowane są do nauczycieli. Ich ukończenie daje stosowne kompetencje wymagane do nauczania religii. W praktyce otwiera to nauczycielom możliwość pracy katechetycznej, co jest niewątpliwym walorem tych studiów, a zarazem poszerzeniem możliwości dydaktyczno-wychowawczych. Rekrutacja na studia magisterskie i podyplomowe trwa od 1 czerwca br. Gorąco zachęcam do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej naszej Uczelni.

Składam również serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie zaangażowanie na rzecz naszego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie. Uczelnia gwarantuje solidną katolicką formację intelektualną, a zarazem – co warto podkreślić – niestrudzenie promuje nauczanie św. Jana Pawła II. Papież Polak uczył w encyklice Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. To papieskie przesłanie pozostaje niezmiennym drogowskazem Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Wszystkim Diecezjanom udzielam błogosławieństwa na trud odkrywania i poznawania Bożej prawdy oraz budowania w jej świetle własnego życia.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI