Dni skupienia dla narzeczonych 2022-02-27

Drodzy Narzeczeci!

Już od ub. roku (2021) dni skupienia dla narzeczonych w naszej parafii są odprawiane co drugi miesiąc.

W tym roku był w styczniu, następne w marcu, maju, lipcu …itd.

Przypominamy o zmianie godziny rozpoczęcia. Rozpoczynamy o godz. 17.00 w Sali Wieczernika (konferencja, sprawy organizacyjne)

Godz. 18.30 możliwość spowiedzi i Msza św. godz. 19.00 w kościele (obowiązkowo).

In Christo – ks. Proboszcz Cz. Paszyński