Bierzmowanie

 • w niedziele Msza św.o godz. 9.00,
  • w trzecią niedzielę miesiąca Msza św. dla chorych o godz. 15.00
 • w środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00
 • w drugi czwartek miesiąca nowenna do świętej Rity o godz. 18.00
 • w drugi piątek miesiąca nowenna z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Msza św. godz. 18.00 (Faustinum)
 • od maja do października, każdego 13-go dnia miesiąca, nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00

 

Każdy ksiądz przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego ma obowiązek kolędowania na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się: "proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygować" (kan. 529 § l KPK).

Niedziela 5.01.2020 r. godz. 15.00

 • ul. Nawojowska blok nr 15, 31-44; potem ul. Nawojowska blok nr 13, 1-15
 • ul. Klasztorna blok nr 30, 1-30
 • ul. Klasztorna blok nr 30, 31-60
 • ul. Klasztorna blok nr 38, 1-30
 • ul. Klasztorna blok nr 38, 31-58
 • ul. Konopnickiej blok nr 30, 1-30
 • ul. Konopnickiej blok nr 30, 31-60

Poniedziałek 6.01.2020 r. godz. 15.00

 • ul. Nawojowska blok nr 13, 16-44
 • ul. Lwowska blok nr 110, 1-30
 • ul. Lwowska bl. nr 110, 31-40; potem ul. Lwowska bl. nr 122 (cały)
 • ul. Lwowska blok nr 116, 1-30
 • ul. Lwowska bl. nr 116, 31-40; potem ul. Lwowska bl. nr 130 (cały)
 • ul. Lwowska blok nr 112 (cały)
 • ul. Lwowska i ul. Prażmowskiego (domy pryw.)

Wtorek 7.01.2020 r. godz. 15.30

 • ul. Nawojowska blok nr 11, 1-30
 • ul. Lwowska blok nr 128, 1-30
 • ul. Lwowska blok nr 128, 31-40; potem ul. Lwowska blok nr 132 (cały)
 • ul. Lwowska blok nr 134, 1-30
 • ul. Lwowska blok nr 134, 31-40; potem ul. Lwowska blok nr 138, 1-20
 • ul. Lwowska blok nr 138, 21-50
 • ul. Lwowska blok nr 136, 1-30

Środa 8.01.2020 r. godz. 15.30

 • ul. Nawojowska blok nr 11, 31-45; potem ul. Nawojowska blok nr 7, 1-15
 • ul. Armii Krajowej blok nr 3, 1-30
 • ul. Armii Krajowej blok nr 3, 31-58
 • ul. Armii Krajowej blok nr 1, 1-30
 • ul. Armii Krajowej blok nr 1, 31-58

Czwartek 9.01.2020 r. godz. 15.30

 • ul. Armii Krajowej blok nr 7, 1-30
 • ul. Armii Krajowej blok nr 7, 31-58
 • ul. Armii Krajowej blok nr 9, 1-30
 • ul. Armii Krajowej blok nr 9, 31-59
 • ul. Armii Krajowej (domy pryw.)

Piątek 10.01.2020 r. godz. 15.30

 • ul. Nawojowska blok nr 7, 16-45;
 • ul. Nadbrzeżna blok nr 65 (cały)
 • ul. Nadbrzeżna blok nr 63 (cały)
 • ul. Armii Krajowej blok nr 19, 1-33
 • ul. Armii Krajowej blok nr 19, 34-65
 • ul. Armii Krajowej blok nr 4, 1-20; potem ul. Armii Krajowej 2, 1-10
 • ul. Armii Krajowej 2, 11-40

Sobota 11.01.2020 r. godz. 8.30

 • ul. Nawojowska blok nr 5, 1-30
 • ul. Długoszowskiego (domy pryw. – parzyste)
 • ul. Długoszowskiego (domy pryw. – nieparzyste)
 • ul. Kilińskiego(od Zajazdu) (domy pryw.)
 • ul. Armii Krajowej blok nr 25, 1-20
 • ul. Armii Krajowej blok nr 25, 25-40
 • ul. Armii Krajowej blok nr 25, 41-58 

Sobota 11.01.2020 r. godz. 14.00

 • ul. Nawojowska blok nr 5, 31-48
 • ul. Jamnicka (domy pryw.)
 • ul. Stolarska, ul. Kowalska i ul. Pierackiego (domy pryw.)
 • ul. Kilińskiego(od stacji Statoil) i ul. Rzemieślnicza (domy pryw.)
 • ul. Nadbrzeżna, Szarych Szeregów, Harcerska, (domy pryw.)

Niedziela 12.01.2020 r. godz. 15.00

 • ul. Armii Krajowej blok nr 17, 1-30
 • Kolęda na życzenie

Poniedziałek 13.01.2020 r. godz. 15.30

 • ul. Armii Krajowej blok nr 17, 31-58
 • ul. Armii Krajowej 21, 1-25
 • ul. Armii Krajowej 21, 26-50
 • ul. Armii Krajowej 27, 1-24
 • ul. Armii Krajowej 27, 25-48
 • Kolęda na życzenie

Wtorek, 14.01.2020 r. godz. 15.30

 • ul. Lwowska blok nr 136, 31-59

Pogrzeb katolicki przysługuje osobom wierzącym i praktykującym. Pozbawieni go są wszyscy ci, którzy przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, a byli:

 • notorycznymi apostatami (np. wypisujący się z Kościoła, co staje się ostatnio modne wśród młodych ludzi), heretykami i schizmatykami,
 • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
 • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (np. żyjący w związkach niesakramentalnych).

Pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą:

1. Akt zgonu z USC.
2. Informację od Zarządu cmentarza o proponowanym terminie pogrzebu.
3. Informację o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach (w przypadku zgonu w szpitalu stosowne zaświadczenie wydaje ks. kapelan).
4. Jeżeli zmarła osoba nie jest naszym parafianinem, to należy dostarczyć zgodę właściwego ks. Proboszcza.

W niedziele i święta obowiązujące:
6.15; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 (dla dzieci); 13.30 (chrzcielna); 15.00 (w III niedzielę miesiąca dla chorych i niepełnosprawnych); 19.00

Dodatkowo w Wielkim Poście: 17.00

W święta zniesione przez państwo:
6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 16.00; 18.00

W tygodniu:
6.00; 6.30; 7.30; 18.00

w Adwencie:

6.00, 7.30, 18.00

W I piątek Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa:
7.30; 16.00 (dla dzieci), 18.00

W I sobotę Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP:
7.30

 

Informacje na temat przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa dwa lata.
 1. Na początku września uczniowie klas VII szkoły podstawowej zgłaszają swoją chęć rozpoczęcia przygotowania poprzez zapisanie się w zakrystii kościoła lub kancelarii parafialnej. Kandydaci, którzy należą do innej parafii, przedstawiają przy zapisie zgodę swojego księdza proboszcza na udział w przygotowaniu i przyjęcie sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Kandydaci, którzy zostali ochrzczeni w innej parafii, przedstawiają metrykę chrztu świętego.
 1. W pierwszej kolejności obowiązek odpowiedniego przeżycia czasu przygotowania do bierzmowania spoczywa na samych kandydatach. Powinni oni wykazać się odpowiedzialnością i konsekwencją. Stąd też wymaga się od nich zaangażowania w dwuletni proces przygotowania poprzez:
 • codzienną osobistą modlitwę,
 • coniedzielny udział we Mszy św.,
 • systematyczny udział w katechezie szkolnej,
 • regularne comiesięczne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
 • udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych odbywających się w każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 19:00,
 • zdanie w ramach katechizacji szkolnej egzaminu z wiedzy religijnej.

W ten sposób kandydaci potwierdzają złożoną na początku okresu przygotowania chęć i gotowość przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

 1. Kandydaci z klas VII i VIII swój udział w powyższych praktykach religijnych potwierdzają odpowiednimi wpisami w „Dzienniczku kandydata do bierzmowania”, który otrzymują na początku okresu przygotowania:

a) udział w coniedzielnej Eucharystii – potwierdzeniem jest podpis rodzica w odpowiedniej rubryce,
b) udział w dowolnie wybranych nabożeństwach (przynajmniej 15 w ciągu roku formacyjnego) – potwierdzeniem jest podpis samego kandydata w odpowiedniej rubryce,
c) przystąpienie do spowiedzi przed pierwszym piątkiem miesiąca – potwierdzeniem jest podpis spowiednika w odpowiedniej rubryce,
d) udział w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym – potwierdza prowadzący spotkanie,
e) systematyczny udział w katechizacji szkolnej oraz zdanie egzaminu z wiedzy religijnej – potwierdza katechetka lub katecheta uczący w danej szkole.

 1. Choć to sam kandydat w głównej mierze jest odpowiedzialny za swoje przygotowanie, to jednak nieocenioną pomocą i wsparciem w procesie przygotowania młodzieży do bierzmowania są dla nich rodzice. Wciąż odpowiadają oni za swoje dzieci, także w wymiarze wychowania religijnego. Powinni zatem wykazać zainteresowanie procesem przygotowania swych pociech do sakramentu bierzmowania, zachęcać dobrym słowem i przykładem do jak najpełniejszego zaangażowania w życie religijne, a także wspierać dobrą radą i swoją modlitwą.
 1. Termin bierzmowania zostaje podany kandydatom podczas jednego ze spotkań formacyjnych. Bezpośrednio przed dniem bierzmowania odbywa się dziewięciodniowa nowenna przygotowująca młodzież do przyjęcia przez nią sakramentu. Udział w niej jest obowiązkowy.
 1. Przy okazji bierzmowania każdy kandydat wybiera sobie nie tyle „imię”, co „patrona” – może nim być któryś z ogłoszonych przez Kościół świętych lub błogosławionych. Warto zadbać, aby nie był to ktoś przypadkowy, ale postać, która będzie inspiracją dla własnego rozwoju duchowego oraz wzorem do naśladowania na dalsze lata życia. Można również pozostać przy patronie, którego imię otrzymało się na chrzcie świętym (o ile oczywiście jest to imię świętego lub błogosławionego).
 1. Podczas udzielania sakramentu bierzmowania kandydatowi towarzyszy świadek. Może nim być kobieta lub mężczyzna, którzy:
 • mają ukończone 16 lat,
 • są ochrzczeni oraz przyjęli bierzmowanie,
 • są wierzący i praktykujący,
 • nie żyją w związku niesakramentalnym,
 • prowadzą życie zgodne z zasadami moralności chrześcijańskiej.

Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic kandydata. Zaleca się natomiast, aby w miarę możliwości był to któryś z rodziców chrzestnych.

 

Kontakt

Parafia Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44

33-300 Nowy Sącz

Wszystkie dane osobowe umieszczone są za zgodą osób zainteresowanych lub na mocy prawa.
©2022 Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. All Rights Reserved. Designed by mISHA_GmbH

Search