Historia Parafii

Krótki zarys z przeszłości

Na posesji nabytej przez parafię od Sióstr Niepokalanek, obok Białego Klasztoru, w sąsiedztwie rzeki Kamienica, niedaleko mostu 700 – lecia, przy ulicy Królowej Jadwigi 44 stoi ten oto kościół p. w. M. B. Niepokalanej. Wybudowany w latach 1980 – 1992 jako dar wdzięczności Bogu za siedem wieków istnienia „Królewskiego Miasta” Nowego Sącza.

Obiekt zrealizowano wg projektu mgr inż. arch. Leszka Filara prof. Politechniki Krakowskiej wraz z Zespołem.

Jest to budowla żelbetonowa, obłożona obustronnie cegłą, z posadzką granitową, kryta blachą miedzianą. Ściany wzniesione w systemie monolitycznym i tradycyjnym, natomiast konstrukcja dachu kościoła jest stalowa, a przyległej Kaplicy żelbetowa.

Kościół jest w formie „bryły ograniczonej” – z lotu ptaka ma wygląd „spadającego liścia”, bo stoi wśród starych drzew. Jako monumentalny obiekt w swej sylwetce architektonicznej wybiega w XXI wiek. Wzniesiony został ofiarnym trudem inspiratorów oraz wielu innych ludzi, w szybkim czasie metodami gospodarczymi. Jest symbolem żywej wiary i prawdziwej religijności oraz ogromnego wysiłku parafian i nie parafian, znanych i nieznanych ludzi, a także Instytucji i Zakładów nieraz tylko Bogu wiadomych. Długość kościoła wynosi 68,07 m, szerokość wraz z kaplicami 66,30 m, wysokość kościoła 38 m, wysokość wieży 64 m, powierzchnia użytkowa 3.418 m2, kubatura ogółem wynosi 52.605 m3

Główne daty

Od początku lat 60 – tych ubiegłego stulecia w rejonie Białego Klasztoru powstają nowe Osiedla daleko od historycznego centrum miasta. Zwiększająca się liczba mieszkańców wymagała z czasem utworzenia odrębnej „Jednostki parafialnej”. Najbardziej odpowiednim miejscem na to stał się Klasztor Sióstr Niepokalanek – zwanym Białym Klasztorem. I tak od 15.IV.1961 r. rozpoczęło się tam duszpasterstwo dla wiernych tego rejonu.

Był to tymczasowy Rektorat p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP, który w imieniu macierzystej parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu spełnił tę funkcję.

Dopiero od 1.1.1967 r. mocą Władzy Diecezjalnej staje się nową parafią p.w. MB Niepokalanej z własnymi księgami parafialnymi, kroniką i własną samodzielnością. Niestety ówczesna władza państwowa /niechętna, wręcz nieżyczliwa dla kościoła, nie uznaje tego faktu i trwa w swoim uporze, aż do 8.XII. 1980 roku. To jednak nie przeszkodziło w działalności duszpasterskiej dla powiększającej się liczebnie młodej parafii. Zaistniała więc nagląca potrzeba, aby na tym terenie wybudować cały „Ośrodek Parafialny” tj. Kościół, Dom Katechetyczny i Plebanię.

Parafialne starania o państwowe zezwolenie dotyczące tej sprawy rozpoczęły się w 1970 roku. Mimo usilnych zabiegów, starań, próśb delegacji, przeróżnych pism – wciąż odpowiedzi były wykrętne i negatywne /zresztą miniony ustrój totalitarny działał wtedy przeciw religii i Kościołowi/. Przychodzi dopiero „Czas Solidarności” lat osiemdziesiątych i nieugięta dotąd Władza Państwowa daje zezwolenia. Trzeba tutaj zaznaczyć, że „Sądecka Solidarność” wśród swoich postulatów umieściła żądanie o zezwolenie „na budowę kościoła na Milenium”.

Przychodzą, więc zezwolenia: na budowę kościoła 9.IX.1980 r., na plebanię 16.IV.1981 r., na dom katechetyczny 3.VIII 1981 roku. Natomiast zatwierdzenia przedłożone do projektów w/w budów: na kościół 16.X.1982 r., plebanię 3.VIII.1982 r., dom katechetyczny 3.VIII.1982 roku. Realizację budowy całego „Ośrodka Parafialnego” rozpoczęto zaraz po otrzymaniu w/w zezwoleń.

Dnia 12.VI. 1982 r. ks. Bp Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia placu budowy i Krzyża. Za trzy lata /2.VI.1985r./ wmurował „Kamień Węgielny” pochodzący z grobu św. Piotra, a poświęcony przez Jana Pawła II. Za dwa lata 25.XII.1986 r. poświęcił Kaplicę /dziś zwaną Fatimską/ oddając ją na parafialny użytek jako „Mały Kościół” po opuszczeniu już Białego Klasztoru. Dnia 8.XII.1991 roku ks. Bp Jan Styrna poświęcił cztery zharmonizowane dzwony umieszczone na głównej wieży kościoła. Aż wreszcie za rok /15.XI.1992 r./ ks. Bp Józef Życiński dokonał konsekracji kościoła i Ołtarza głównego. Było to na uroczystej Sumie o godzinie 10 dokładnie wtedy, kiedy siedem wieków wstecz tj. w roku 1229 r. osada położona w widłach rzeki Dunajca i Kamienicy otrzymała „Dekretem Królewskim” prawa Miejskie i została nazwana Nowy Sącz.

Co jest w kościele?

W kościele znajdują sie „Kaplica Fatimska”, Kaplica Miłosierdzia: „Jezu Ufam Tobie” oraz cichy kącik modlitwy z figurką Pana Jezusa Frasobliwego, stojącą na drewnianym postumencie, wokół którego położono 22 kamienie /okrąglaki z Dunajca/ symbolizujące 10 lat starań o zezwolenie na budowę i 12 lat trwającej budowy. Specjalne miejsce w tzw. „przewiązce” zajmuje ołtarzyk i obraz św. Rity – patronki spraw trudnych i niemożliwych – jedyny na Sądecczyźnie i w Diecezji. W 1999 r. zamontowano 18 – to tonową „Bramę Kościelną” z brązu, przedstawiającą scenę „Zwiastowania” (wg projektu prof. Bronisława Chromego) – monumentalne „Wrota” jedne z największych w Europie: 7,2 m wysokości, 7,5 m szerokie, sterowane hydraulicznie z napisem „Chrystusowi Panu, Królowi wieków, Nieśmiertelnemu, na wielki Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa – parafia MB Niepokalanej w Nowym Sączu”. Poświęcone przez Bpa Wiktora Skworca w dniu odpustu 8.XII. 1999 roku. Nad nimi widnieje „Słowo stało się ciałem”. Spełniły się więc pragnienia, zamiary i plany – i stały się widzialną rzeczywistością w krótkiej historii tej parafii.

Proboszczowie

ks. Zenon Rogoziewicz: od 15.04.1961 r. do 24.08.2002 r.
ks. Kazimierz Markowicz: od 25.08.2002 r. do 11.08.2018 r.

ks. Czesław Paszyński: od 12.08.2018 r.

Terytorium parafii (ulice)

 • Armii Krajowej
 • Browarna
 • I Brygady
 • Ciećkiewicza
 • Darowskiego
 • Emilii Plater
 • Fabryczna
 • Freislera
 • Gorzkowska
 • Gucwy
 • Harcerska
 • Husarska
 • Jamnicka
 • Kasprzaka – Długoszowskiego
 • Kilińskiego
 • Klasztorna
 • Konopnickiej
 • Korzeniowskiego
 • Kosińskiego
 • Kowalska
 • Krokowskiego
 • Królowej Jadwigi
 • Ks. Gurgacza
 • Lambora
 • Lwowska
 • Łukasińskiego
 • Malczewskiego
 • Nadbrzeżna
 • Nawojowska
 • Pieradzkiego
 • Poniatowskiego – Boczna
 • Prażmowskiego
 • Reguły
 • Rejtana
 • Rokitniańczyków
 • Rzemieślnicza
 • Siemiradzkiego
 • Spokojna
 • Stolarska – Boczna
 • Stramki
 • Szarych Szeregów
 • Szymanowskiego
 • Toczyńskiego
 • Traugutta
 • Wieniawskiego
 • Wiśniowieckiego
 • Żulińskiego