Żyj życiem - żyj Niepokalaną

Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu

Historia powstania Stowarzyszenia

Zaczęło się od Fundacji obrazu…

5Jedną z grup modlitewnych, działających w naszej parafii, jest Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Źródłem, jego narodzin był dar obrazu „Jezu, ufam Tobie”, który w 1990r. złożyła sądeczanka, siostra Adriana Czernecka (Służebniczka). „Fundując obraz dla tej parafii, nawet nie przypuszczałam, że przez tych ludzi zostanie on tak ukochany, że będzie objęty taką czcią. Jestem szczęśliwa, że obraz Pana Jezusa Miłosiernego jest tak czczony” (s. Adriana Czernecka, Głos Miłosierdzia,1998,nr2,s.2).

6Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego, dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 1991r. odprawiono pierwszy raz przed Jego wizerunkiem. Na Nabożeństwie „Jezu, ufam Tobie” było 11osób. Obraz pierwotnie był w kaplicy pokutnej, gdzie obecnie jest zakrystia ministrantów , kiedy budowano świątynię, a następnie w pierwszej wnęce , gdzie obecnie jest pierwszy, od ołtarza, konfesjonał. W każdy piątek o godz. 18.00 odprawiano Nowennę do Miłosierdzia Bożego, a w drugi piątek miesiąca specjalne modlitewne czuwanie przed Obrazem „Jezu, ufam Tobie” o godz. 20.00. Do powstania Stowarzyszenia przyczyniła się Bogusława Dudczyk. Nawiązała kontakt z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach i zainspirowała ówczesnego proboszcza ks. Prałata Zenona Rogoziewicza. Ten opiekę duchową powierzył ks. Władysławowi Sipiorowi.

Kaplica i Ołtarz…

7W bocznej kaplicy św. Krzysztofa sprawiono drewniany ołtarz z dekoracyjnymi wnękami na wota. Fundatorem ołtarza jest rodzina Jamróz. W dniu 18 kwietnia 1999r. Ks. Bp Piotr Bednarczyk dokonał poświęcenia nowego ołtarza i obrazu św. s. Faustyny oraz ornatu ofiarowanego przez Stowarzyszenie Faustinum.

Pierwszą Mszę św. przed ołtarzem odprawił ks. Zenon Rogoziewicz i ks. Władysław Sipior oraz ks. Waldemar Durda, prepozyt Kolegiaty nowosądeckiej. Jak powiedział ks. Proboszcz: „Było to pierwsze historyczne wydarzenie dla tej kaplicy”. Kanonizacja s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000r. przez Jana Pawła II jeszcze bardziej zintensyfikowała kult Miłosierdzia.

Zatwierdzenie pierwszego w świecie oddziału...

8W ciągu kilku lat woluntariusze, a potem członkowie Faustinum wzrastali duchowo, przygotowywali się do zatwierdzenia grupy. Przyjazd Ojca św. do Łagiewnik i zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu przyśpieszyły zatwierdzenie Oddziału. Dokonało się to w Krakowie 16 listopada 2000r. na prośbę ks. Prałata Zenona Rogoziewicza, po otrzymaniu zgody od Bpa Wiktora Skworca. Stało się to dzięki spełnionym warunkom, tj. istnieniu w parafii grupy przynajmniej 10 członków (nie woluntariuszy) „Faustinum” i obecności kapłana gotowego podjąć się formacji obowiązującej w Stowarzyszeniu.

Tak powstał pierwszy w świecie parafialny oddział w parafii, poza Łagiewnikami. Uroczyste zatwierdzenia dokonano w parafii 20 października 2002r. z udziałem sióstr ze Zgromadzenia MBM w Łagiewnikach z Matką generalną m. Gracjaną Szewc na czele, s. Elżbietą Siepak, Przewodniczącą Stowarzyszenia „Faustinum”, siostrą Adrianą Czernecką, fundatorką obrazu „Jezu, ufam tobie”, przy udziale księży z sąsiednich parafii, przedstawicieli władz miasta, wiernych z parafii i okolic.

9Nabożeństwo „Godziny Miłosierdzia” o godz. 15.00 prowadzone przez Siostry z Łagiewnik rozpoczęło uroczystości. Mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz Markowicz, w czasie której przełożona generalna Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia m. Gracjana Szewc i Przewodnicząca „Faustinum” w Łagiewnikach s. Elżbieta Siepak odczytała akt erekcyjny i przekazała go na ręce Księdza Proboszcza. Uroczystość uświetniał śpiew Teresy Rosińskiej i zespołu ”Sądeczoki”.

„Twarze były skupione i zasłuchane. Dla tej licznej w parafii wspólnoty „Faustinum” dokonało się jakieś kolejne zwiastowanie. Przyjęli do siebie Boga w tej łaskawej i wiernej miłości, który żyjąc w każdym z nich kontynuować  będzie dzieło zbawienia zagubionego świata.
(s. M. Salvatricze Musiał ZMBM, Kwartalnik. ”Orędzie Miłosierdzia” nr 45,2003r.,s. 11)

 

Wspólne świętowanie..

W dniu 18 kwietnia 2004r. w 45- lecie ślubów zakonnych s. Adriana Czernecka z rodziną Czerneckich ofiarowała dla Stowarzyszenia „Faustinum” obraz Miłosierdzia Bożego z siostrą Faustyną, który jest w czasie Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego wystawiany w Prezbiterium.

Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego i Relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II w parafii 20-21 marca 2014r.

„Bądź uwielbiony Panie, który Jesteś, który byłeś i który przychodzisz”.

10W sąsiedztwie rzeki Kamienica, niedaleko mostu 700-lecia, przy ulicy Królowej Jadwigi 44 stoi Kościół Parafii MBN w Nowym Sączu. Wybudowano go w latach 1980 - 1992 jako Dar wdzięczności Bogu za siedem wieków istnienia Królewskiego Miasta – Nowego Sącza”. W dniach 20-21 marca 2014 parafia przeżywała Wielkie Święto, historyczne chwile, niezapomniane, duchowe przeżycie- czas owocnie spędzony przed Obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Były to niezapomniane chwile, gdzie nasze niedoskonałe modlitwy sięgały nieba. To był czas refleksji nad tajemnicą miłosierdzia, otwieranie ludzkich serc na Boskie Dary i wzniecanie zapału apostolskiej gorliwości, by Orędzie Miłości nieść w codzienne życie.

Do tej Uroczystości przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy. Stowarzyszenie „Faustinum”, które istnieje w parafii 23 lata, w każdy piątek modliło się w Koronce do Miłosierdzia Bożego o owoce Nawiedzenia. Modlitwa nadal jest kontynuowana , ale w duchu Wdzięczności za Dar i Łaski peregrynacji.

11Od września 2013r., aby przygotować się duchowo na to parafialne Święto, święto każdej Rodziny, trwaliśmy na Nowennie do Miłosierdzia Bożego, św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II i w każdy piątek po Mszy św. przed wystawiony Najświętszym Sakramentem, oraz na specjalnych Nabożeństwach „Jezu, Ufam Tobie” w każdy II piątek miesiąca, oraz indywidualne modlitwy członków Stowarzyszenia „Faustinum” i innych grup modlitewnych. Jak co roku, od wielu lat, tak i w 2013r. w pierwszą sobotę września parafia zorganizowała pielgrzymkę do Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 7.09.2013r. udaliśmy się do Łagiewnik w liczbie 500 osób z kapłanami i klerykami z kilku sądeckich parafii pod przewodnictwem ks. Janusza Drożdża opiekuna Stowarzyszenia „Faustinum” przy naszej parafii.

W programie pielgrzymki Msza św. w bazylice o 8:00, nawiedzenie kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i sarkofagiem św. Faustyny oraz ucałowanie jej relikwii. Następnie pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium bł. Jana Pawła II w centrum „Nie lękajcie się” i wyjechali do Kalwarii Zebrzydowskiej na obchodzenie dróżek Pana Jezusa. W czasie pielgrzymki wypraszali łaski dla swoich rodzin, parafii na czas peregrynacji, a także dla naszej Ojczyzny i całego świata, zwłaszcza dla Syrii.

Bezpośrednie przygotowanie rozpoczęliśmy od dnia 15 do 19 marca 2014r. rekolekcjami, które prowadził ks. dr Tadeusz Michalik, wizytator Wydziału Katechetycznego diecezji tarnowskiej. Przez cały czas wierni licznie zgromadzeni wsłuchiwali się w Orędzie Miłosierdzia Bożego i licznie korzystali z Sakramentów: Pokuty i Eucharystii.

Dzień 20 marca 2014r. – czwartek- ostatni dzień zimy- przy wspaniałej letniej pogodzie, wśród ok. 4 tys. wiernych pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Lechowicza, który kiedyś przed laty pracował w naszej Parafii jako wikariusz, ks. Prałat Kazimierz Markowicz, proboszcz parafii przywitał Obraz i relikwie, wprowadzając je w procesji do Kościoła.

12Podniosły nastrój, oraz atmosfera modlitwy trwały przez cały czas Mszy św., na której ks. Bp wygłosił homilię, Chór „Immaculata” oraz zespół „Sanctus” wraz z organistą towarzyszyli licznie zgromadzonym wiernym w kościele, jak na zewnątrz. Grupa liturgiczna, DSM, lektorów, ministrantów i szafarzy uświetniła zgromadzenie liturgiczne. We Mszy św. Uczestniczyli kapłani z dekanatu. Atmosfera modlitwy i zadumy trwały cały czas. Podczas Mszy św. Dla Rodaków oraz kapłanów pracujących w parafii o godz. 21.00, której przewodniczył ks. Janusz Sroka, proboszcz z Dąbrowy Górniczej, kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Tomasz Wroński – senior tutejszej parafii.

Na Mszy św. O godz. 24.00, którą sprawowali kapłani pracujący obecnie w parafii pod przewodnictwem ks. Proboszcza. Kazanie wygłosił ks. Janusz Drożdż – piszący te słowa. Przez dwa dni - przez dzień i noc – kapłani gorliwie pełnili dyżur w konfesjonale, oraz przy grupach prowadzących Adoracje. Msza św. W pierwszy dzień była transmitowana przez diecezjalne radio RDN Nowy Sącz. W drugi dzień - 21 marca 2014 – pierwszy dzień wiosny – w cudownej pogodzie – danej nam przez Niebo, wierni, nie tylko parafianie, przychodzili licznie na adoracje, aby w ciszy oddać hołd tym Wielkim Polakom i przenieść płomień wiary na ziemie nasze, kościoły, domy i zakłady pracy.

Wpatrzeni w Cudowne Oblicze Miłosiernego Jezusa, który mówi do nas: ”Pokój Wam, nie bójcie się, Ja jestem z Wami”. Międzyczasie w dolnym kościele można było oglądać wystawę czynną cały miesiąc pt. ”Jan Paweł II- Orędownik Bożego Miłosierdzia” – przywołując wspaniałe, historyczne wspomnienia. Nawiedzenie to czas Łaski. Z najmniejszego ziarna niech wyrasta największe drzewo – mówi do nas św. Paweł. Niech Duch św. Przychodzi z pomocą naszej słabości. Po południu 21 marca 2014r. o godz. 14.30 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, dziękując równocześnie za Dar Nawiedzenia. O godz. 15.00 – ks. Proboszcz Kazimierz Markowicz, który jest Dziekanem Dekanatu przewodniczył liturgii przy licznie zgromadzonych kapłanach z dekanatu. Było to równocześnie pożegnanie Obrazu Miłosierdzia Bożego i Relikwii w Dekanacie – Nowy Sącz – Wschód. /tekst zamieszczony w Kronice Peregrynacji Diecezji tarnowskiej marzec 2014…/

Odnowienie Obrazu i Ołtarza - Tryptyk Bożego Miłosierdzia – wrzesień – październik 2014.

13

Po Kanonizacji św. Jana Pawła II zrodził się pomysł odnowienia ołtarza i ufundowania przez członków Stowarzyszenia obrazów  św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Obrazy namalowała Helena Zimowska artystka z Krasnego Potockiego.

Po dobudowaniu części ołtarza na obrazy przez Mieczysława Kurczaba i Stanisława Zuchowicza powstał ołtarz z tryptykiem. Założono nowe oświetlenie, które ufundował Włodzimierz Wicher.

Poświęcenia  ołtarza dokonał ks. Janusz Drożdż, opiekun Stowarzyszenia.

Siostro Faustyno, wybranko nieba,
Przyjdź do nas z Bożym orędziem,
Naucz, że tylko zaufać trzeba,
By w ręku stać się narzędziem.

Miłością swoją  ukaż nam  drogę
Do Pana, który nas czeka,
Co woła czule: „Ja wam pomogę
Ja, Bóg, lecz pragnę serca człowieka”.

Prowadź nas, siostro, w podniebne loty,
Wskaż drogę pięknej miłości,
Naucz  pleść winiec  z cierpień i cnoty,
Rozpalaj płomień  wielkiej ufności.

Siostro Faustyno, Ty dziś już  w niebie
Módl się za nami do Boga
O, Siostro nasza, prosimy ciebie,
Bo znasz, jak trudna jest życia droga.

Siostro Faustyno, ty dziś już w niebie
Módl się za nami do Pana
Wybranko nieba, prosimy ciebie,
Bo ty od Boga jesteś nam dana.

Tekst: s. Beata Piekut

 

Copyright © 2015 by Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18-443-65-81, 18-443-84-14

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Kilka słów o plikach cookies

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

 

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

 

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

 

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

 

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

 

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

żródło: http://ciasteczka.zjekoza.pl